Amnesty International Nederland

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om die schendingen tegen te gaan en te voorkomen. 

Centrale actiepunten van Amnesty International zijn:

  • het afschaffen van de doodstraf
  • het uitbannen van marteling
  • het stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen
  • het vrijlaten van alle mensen die vastzitten alleen vanwege hun mening of overtuiging
  • het tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriëntatie.

Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk en eergerelateerd geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 strijdt Amnesty ook tegen schendingen van sociaal-economische rechten.

De missie van Amnesty International

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechten documenten. 
Hiervoor doet Amnesty onderzoek en voert zij actie voor het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten, zoals het recht op lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Betrouwbaarheid

De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Wij doen altijd gedegen onderzoek voordat we tot actie overgaan. Pas als onze onderzoekers voldoende zeker zijn van hun zaak, gaan we tot actie over. Zo zijn we altijd in staat schendingen van mensenrechten op betrouwbare manier aan de kaak te stellen.

Links Amnesty Nederland

Amnesty International Nederland

Missie en werkwijze van Amnesty International

Steun Amnesty of wordt lid

Amnesty bij jou in de buurt