Disclaimer

Privacy beleid Amnesty Nederland

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacy-rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, valt onder de AVG. Zo ook Amnesty International.

Amnesty International verwerkt persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy.

Meer over de privacywet: www.amnesty.nl/privacy

Website Amnesty Leeuwarden

Deze website houdt algemene bezoekgegevens bij. Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd. Wij gebruiken deze gegevens voor analyses van het bezoek- en klikgedrag en om de werking van de website te optimaliseren. 

Wij proberen de gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en we verstrekken ze niet aan derden.