Educatie

Mensenrechteneducatie

De enthousiaste gastdocenten van Amnesty Leeuwarden hebben het onderwijs in mensenrechten en kinderrechten in Leeuwarden nieuw leven ingeblazen! Naast mensen- en kinderrechten bespreken wij ook het werk van Amnesty International. Wij verzorgen gastlessen in Friesland voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Daarvoor werken wij met plezier samen met andere Friese gastdocenten. Bij de – interactieve – lessen maken wij gebruik van het aantrekkelijke lesmateriaal van de Afdeling Educatie van Amnesty International Nederland. 

Onze gastdocenten
– Annelies Tichelaar
– Eddie de Jong
– Bouchra Nouamane
– Richard Schlichting
– Renske Postuma
– Ilse de Vries
– Rienk Versloot

Contactpersoon
Annelies Tichelaar educatie@AmnestyLeeuwarden.nl

Wij bezochten de volgende scholen:

Basisonderwijs

obs De Leeuwarder SchoolverenigingLeeuwarden
obs De WynwizerLeeuwarden
cbs de MandebrinkAppelscha
obs ’t PartourBurgum
sws Twaspan Deinum
Master FrankeskoalleEernewoude
cbs De WrâldpoarteGaryp
obs ThrimwaldaGiekerk
obs WiardaskoalleGoutum
obs Jan KuipersGrootegast
obs HurdegarypHardegarijp
obs ’t SwannesteeLangweer
ikc Eben Haëzer Menaldum
obs De OerstekNoardburgum
obs De OpstapOenkerk
cbs De Akker Oosterwolde
cbs Meester S. Wijbrandischool Oudehorne
obs De BrêgeScharsterbrug
obs De Beuk St. Nicolaasga
ikc Bonifatius  Sneek
obs Master Fennemaskoalle Tytsjerk
cbs De Adelaar Wolvega

Voortgezet onderwijs

Christelijke Scholengemeenschap ComeniusLeeuwarden
Christelijk Gymnasium Beyers Naudé Leeuwarden
Friesland CollegeLeeuwarden
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (pabo)Leeuwarden
Nordwin College VMBO-groen Leeuwarden
Piter Jelles – De DykLeeuwarden
Piter Jelles – Stedelijk GymnasiumLeeuwarden
Piter Jelles – !mpulsLeeuwarden
ROC Friese Poort Leeuwarden
ROC Friese PoortSneek
Hartste ROC Friese Poort Drachten
CSG LiudgerDrachten
Drachten Singelland Drachtster LyceumDrachten
VSO De Zwaai RENN4Drachten
VSO TalrykDrachten
J.J.BoumanschoolDokkum
OSG SevenwoldenHeerenveen
Bornego College Joure
Piter Jelles – !mpulsKollum
Stenden Hogeschool (pabo) Meppel
Bogerman College Wommels