Over Ons

Al ruim 45 jaar zetten verschillende mensen zich op allerlei manieren in Leeuwarden in tegen schendingen van mensenrechten. Sommigen een paar dagen, anderen een paar uur per maand.

Wat is Amnesty Groep Leeuwarden?
Amnesty Leeuwarden is een vrijwilligerswerkgroep binnen Amnesty Nederland. De groep Amnesty Leeuwarden bestaat uit zo’n tien actieve leden die samen regelmatig activiteiten organiseren. Daarnaast is er binnen Amnesty Leeuwarden nog een aantal mensen die ad hoc ondersteuning bieden bij acties. Dit zijn onze flexwerkers.

Naast de leden van de werkgroep en de flexwerkers, zijn er in Leeuwarden ook nog eens zo’n 100 vrijwilligers voor Amnesty International actief als collectant tijdens de jaarlijkse collecte.

Wat doet Amnesty Leeuwarden?
Vanuit de gedachte dat mensenrechten in principe ieders verantwoordelijkheid zijn, betrekt Amnesty Leeuwarden zo veel mogelijk andere organisaties, de pers en het publiek bij haar activiteiten. Dit doen we onder meer op:

• 8 maart – Internationale Vrouwendag
• 5 mei – Bevrijdingsfestival
• 20 juni – Dag van de Vluchteling
• 10 december – de Dag van de Rechten van de Mens

Kijk voor meer informatie bij Activiteiten.

Mensenrechten educatie
Naast het organiseren van deze activiteiten, houdt Amnesty Leeuwarden zich ook bezig met het geven van voorlichting aan scholieren en jongeren. Ook begeleiden wij maatschappelijke stages. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een aantal lessen verzorgen over mensenrechten op hun oude basisschool.

Samenwerking
Om onze activiteiten uit te kunnen breiden en mensenrechten nog breder onder de aandacht te brengen, zoeken we samenwerking met andere organisaties. We sluiten ons graag aan bij acties voor bescherming van de rechten van de mens in Nederland en daarbuiten.

Wat kun jij doen?
Amnesty Leeuwarden kan altijd extra mensen gebruiken bij het organiseren van acties en activiteiten. Werken in een Amnestygroep betekent dat je samenwerkt met mensen die allemaal een warm hart hebben voor de mensenrechten en dat levert leuke contacten op. Uiteraard is er ruimte voor eigen initiatief. Heb je belangstelling om actief lid te worden van onze Amnesty werkgroep ? Neem dan contact op met Joke Schaapman: info@AmnestyLeeuwarden.nl of zie onze contactpagina.

Archief

Ons archief kun je bekijken op : https://amnestyleeuwarden.nl/Archief2019